ormWeb for Library
ormschool.com | ormWeb | โรงเรียนที่ใช้แล้ว | ใบสั่งซื้อormWeb | แจ้งการชำระเงิน |

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ormWeb
1.กรอกใบสั่งซื้อ ด้านขวา
2.แจ้งการชำระเงิน คลิ๊ก หรือ โทร.081-696-0106
3.รับหน้าเว็บบริการวีดีโอความรู้ทางอีเมล ใน3วัน


เงินจำนวนนี้ เรานำไปผลิตผลงานความรู้ชิ้นต่อไป ให้ถึง10,000 ชั่วโมง